Nov 16, 2015
Ziggo is een leverancier van (digitale) tv, radio, internet en telefonie via de kabel. De onderneming bevindt zich in een zeer turbulente markt waarin business analyse en kwaliteit van requirements erg belangrijk zijn voor een snelle lancering van nieuwe producten en diensten. Dat vereist een uniforme werkwijze die aansluit op de door Ziggo gebruikte projectaanpak. Voor de betrokken medewerkers bij Ziggo ontwikkelde Devoteam een succesvolle maatwerkopleiding ‘Next Level Requirements Training’.

 • Devoteam startte het opleidingstraject met een grondig assessment van de gebruikte business analyseprocessen en werkwijzen bij Ziggo. Dit assessment leidde er toe dat niet alleen business analisten zelf, maar ook andere medewerkers zoals projectmanagers, business managers en testers in de trainingen werden betrokken. Dat was nodig om binnen Ziggo een gemeenschappelijke visie op business analyse te ontwikkelen en organisatiebreed het belang van requirements te onderstrepen. Vervolgens heeft Devoteam op basis van de internationaal erkende BCS business analyseopleidingen voor Ziggo een opleidingstraject op maat ontwikkeld, met aandacht voor de verschillende doelgroepen, processen en werkwijzen binnen Ziggo.

 • Voortvarende aanpak, goede resultaten

  Dankzij een voortvarende aanpak heeft de Devoteam ertoe bijgedragen dat:

  • Bij Ziggo alle projectbetrokkenen een gemeenschappelijk beeld hebben van de rol van business analyse binnen de Ziggo projectaanpak;
  • De business analisten binnen Ziggo in staat zijn om zich binnen de projecten te focussen op de afgesproken taken en verantwoordelijkheden, waarbij de verwachtingen nu ook bij de andere projectbetrokkenen helder zijn.
  • De onderlinge communicatie tussen alle betrokkenen binnen projecten verder is verbeterd;
  • De business analisten hun kennis inhoudelijk verder hebben kunnen verdiepen en verbreden dankzij de training ‘BCS Requirements Engineering’. Dit is een aanvullende training die Devoteam samen met AssistKD aanbiedt op de Nederlandse markt;
  • De aandacht voor requirements management en assurance binnen Ziggo nog steeds toeneemt.  

  Samenvattend kan worden gesteld dat Devoteam bij Ziggo de klokken gelijk heeft gezet als het gaat om business analyse en het opstellen van requirements. Het gevolg is dat processen gestroomlijnder verlopen en de time-to-market daadwerkelijk is verkort.